காந்த தத்துவம்

காந்த தத்துவம்

Regular price
Rs. 40.00
Sale price
Rs. 40.00
Unit price
per 

 

காந்த நிலை அறியாமல் கடவுளை அறிவதோ, கருமையம் அறியாமல் கடவுளை அறிவதோ மனித குலத்திற்கு இயலாது. காந்தம் என்றால் என்ன, அக்காந்தம் பிரபஞ்சத்தில் எவ்வாறு உள்ளது? மனிதனிடம் எவ்வாறு உள்ளது? என்பதைப் பற்றி இந்நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.