சமூக சிக்கல்களுக்கான ஆய்வுத் தீர்வுகள் - Vethathiri Maharishi Store

சமூக சிக்கல்களுக்கான ஆய்வுத் தீர்வுகள்

Regular price
Rs. 115.00
Sale price
Rs. 115.00
Unit price
per 

தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் மனித குலத்தில் நிலவி வரும் சிக்கல்கள் பற்றியும் அவற்றுக்கு உரிய தீர்வுகள் பற்றியும் விளக்கமாகவும் முழுமையான முறையிலும் இந்நூலில் ஆராய்ந்திருக்கிறார். விரிவான ஆராய்ச்சிக்குப் பின் இந்நூலில் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் தீர்வுகள் உலக முழுவதிலும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டியவை.