செயல்விளைவுத் தத்துவம்

செயல்விளைவுத் தத்துவம்

Regular price
Rs. 55.00
Sale price
Rs. 55.00
Unit price
per 

ஒரு மனிதனின் செயல்முறை, செயலுக்கும் விளைவுக்கும் உள்ள தொடர்பு, விளைவாக வருவது எது? மனித உடல், கருமையம், பிரபஞ்சம் இவற்றுக்குள்ள தொடர்பு குறித்து விளக்கமாக எழுதியுள்ளார்.