ஜீவகாந்தம் - Vethathiri Maharishi Store

ஜீவகாந்தம்

Regular price
Rs. 50.00
Sale price
Rs. 50.00
Unit price
per 

மனித உடலின் தன்மைகள், உடலில் எவ்வாறு காந்தம் உற்பத்தியாகிறது? அதன் செயல்பாடுகள் என்ன? மனதுக்கும் உயிராற்றலுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? என்பது அடக்கமாகக் கொண்ட நூல் இது.