Skip to product information
  • திருக்குறள் உட்பொருள் விளக்கம் - Vethathiri Maharishi Store
1 of 1

Vethathiri Maharishi Store

திருக்குறள் உட்பொருள் விளக்கம்

Regular price
Rs. 95.00
Regular price
Sale price
Rs. 95.00

 

திருக்குறளுக்கு விளக்கம் எழுதியவர்கள் பலர். மகரிஷி அவர்கள் விஞ்ஞான மெய்ஞ்ஞானக் கருத்துக்களைக் கொண்டு 100 குறள்களுக்கு வித்தியாசமான முறையில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்கள்.