திருக்குறள் உட்பொருள் விளக்கம்

திருக்குறள் உட்பொருள் விளக்கம்

Regular price
Rs. 95.00
Sale price
Rs. 95.00
Unit price
per 

 

திருக்குறளுக்கு விளக்கம் எழுதியவர்கள் பலர். மகரிஷி அவர்கள் விஞ்ஞான மெய்ஞ்ஞானக் கருத்துக்களைக் கொண்டு 100 குறள்களுக்கு வித்தியாசமான முறையில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்கள்.