பிரம்மஞானம்

பிரம்மஞானம்

Regular price
Rs. 110.00
Sale price
Rs. 110.00
Unit price
per 

 

மனிதனின் கதை இது. மனிதன் வந்த கதை இது. இது தெரியாமல் வாழ்வில் எழும் சிக்கல்கள் என்ன? அதைப் போக்குவது எப்படி? என்று விஞ்ஞான விளக்கத்துடன் எழுதியுள்ளார். உலக விஞ்ஞானிகளின் சிந்தனைக்கு ஒரு சவால் இந்நூல்.