மதமும் மனிதனும் - Vethathiri Maharishi Store

மதமும் மனிதனும்

Regular price
Rs. 50.00
Sale price
Rs. 50.00
Unit price
per 

 

இந்நூலின் நோக்கம் மனிதகுலம் மனநிறைவோடும், அமைதியோடும் வாழ்வதற்கான வழிகளைத் தேடுவதாகும் அதற்கேற்றவாறு மனித குலத்தில் உள்ள அனைவரும் சேர்ந்து சித்தித்து, நல்லதோர் சீர்திருத்த முறையை வகுத்து அதன்படி வாழ வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கச் சிந்தனையை தூண்ட எழுதப்பட்டிருக்கும் நூல் இது. மனிதன் யார்? மதம் என்பதன் பொருள் என்ன? மனிதனுக்கும் மதத்திற்கும் என்ன தொடர்பு? என்ற உண்மைகளை விளக்கமாக தருகிறது. மதத்தின் பெயரால் ஏற்படும் பிரிவினைகளை போக்க இந்நூல் பெரிதும் உதவும் என்பதில் ஐயமில்லை.