மனவளக்கலையின் நோக்கமும், பயிற்சி முறைகளும், விளைவுகளும்

மனவளக்கலையின் நோக்கமும், பயிற்சி முறைகளும், விளைவுகளும்

Regular price
Rs. 60.00
Sale price
Rs. 60.00
Unit price
per 

மனவளக்கலை என்ற ஆன்மீகப் பயிற்சி முறைகளை அறிந்துக் கொள்ளவும், அவற்றின் மதிப்பை உணர்ந்து கொள்ளவும், அனைவரும் இறைநிலை முதற்கொண்டு அறிவு வரையில் எளிதாக உணர்ந்து கொள்ளவும் இந்நூல் ஏற்றதொரு ஆன்மீக விளக்க நூலாகும். ஆன்மீகத் துறையில் ஆர்வமுள்ள அனைவருக்கும் இந்த நூல் ஒரு பெருநிதியாக விளங்கும் என்பது தெளிவு.