வாழ்க்கை வள உயர்வுப்படிகள் ஐந்து

வாழ்க்கை வள உயர்வுப்படிகள் ஐந்து

Regular price
Rs. 55.00
Sale price
Rs. 55.00
Unit price
per 

 

உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தில் அளிக்கப்படும் பயிற்சி முறையில் விளக்கப்படும் ஐந்து அங்கங்களைக் கொண்ட தொகுப்பு. உடல் நலம், மனநலம், நட்பு நலம், பிரம்மஞானம், கருமையம் என்ற ஐந்தைப் பற்றி விளக்கமாக எழுதப்பட்டுள்ள நூல் இது.