இறையுணர்வும் அறநெறியும் - Vethathiri Maharishi Store

இறையுணர்வும் அறநெறியும்

Regular price
Rs. 40.00
Sale price
Rs. 40.00
Unit price
per 

 

இறைநிலை உணர்ந்த இன்பத்தில் எழுந்த பாடல்கள். இறைநிலை என்பது என்ன? அதிலிருந்து தோன்றிய விண், விண்ணின் சுழற்சியால் ஏற்பட்ட காந்தம், பேரியக்க மண்டலத்திற்கம் கருமையத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு என்பன குறித்த விஞ்ஞானக் கவிதைகள் அடங்கியது.