Skip to product information
  • ஞானமும் வாழ்வும் - Vethathiri Maharishi Store
1 of 1

Vethathiri Maharishi Store

ஞானமும் வாழ்வும்

Regular price
Rs. 125.00
Regular price
Sale price
Rs. 125.00

 

முதல் பகுதி உரைநடையாகவும், இரண்டாம் பகுதி ஞானப் பாடல்களையும் கொண்டது. தியானம் செய்யும்போது ஏற்பட்ட அனுபவங்களை பாடலாக எழுதியுள்ளார்.