ஞானமும் வாழ்வும் - Vethathiri Maharishi Store

ஞானமும் வாழ்வும்

Regular price
Rs. 125.00
Sale price
Rs. 125.00
Unit price
per 

 

முதல் பகுதி உரைநடையாகவும், இரண்டாம் பகுதி ஞானப் பாடல்களையும் கொண்டது. தியானம் செய்யும்போது ஏற்பட்ட அனுபவங்களை பாடலாக எழுதியுள்ளார்.